Posts
“بانویی دیگر”، “بهانه ای دیگر” برای اهانت به زنان “به نوعی دیگر”/ نامه سال ۸۳خطاب به رئیس صداوسیما
“بانویی دیگر”، “بهانه ای دیگر” برای اهانت به زنان “به نوعی دیگر”/ نامه سال ۸۳خطاب به رئیس صداوسیما

۱۷ فروردین ۱۳۸۳ نامه به رئیس صداوسیما در نقد سریال بانویی دیگر با عنوان: “بانویی دیگر”، “بهانه ای دیگر” برای اهانت به زنان “به نوعی دیگر” بازخوانی نامه ای که سال ۸۳ برای ریاست صدا و سیما در اعتراض به ترویج شکستن حریم خانواده نوشته شد   سال ها است که  شکستن حریم خانواده و […]