• نتایج نظرسنجی های فعال
 • لازم است تا آسیب های خانواده رفع، و برای سلامت و امنیت خانواده برنامه هایی در سطح ملی اجرا شوند
 • نقش دولت برای اصلاح امور خانواده
   1. دولت به خوبی به وظیفه خود عمل می کند.
   2. 2.56%
   1. دولت کارهای مهمتری دارد.
   2. 0.00%
   1. دولت وظیفه ای در قبال خانواده ندارد
   2. 1.28%
   1. دولت خانواده ها را به حال خود رها کرده است
   2. 96.15%

بازگشت

دایر شده توسط نگاه نرم