• نظرسنجی های فعال
 • لازم است تا آسیب های خانواده رفع، و برای سلامت و امنیت خانواده برنامه هایی در سطح ملی اجرا شوند
 • نقش دولت برای اصلاح امور خانواده
 • دولت به خوبی به وظیفه خود عمل می کند.
 • دولت کارهای مهمتری دارد.
 • دولت وظیفه ای در قبال خانواده ندارد
 • دولت خانواده ها را به حال خود رها کرده است
 • نمایش نتایج
 • اسیدپاشی های اخیر به زنان
 • کار دشمن با هدف اسلام هراسی و ضعف ایران
 • کار افراطیون خشونت گرا
 • با هدف سیاسی و بازی در نقش منجی
 • کار یک بیمار روانی
 • نمایش نتایج
 • طرح جدید سایت را چطور ارزیابی می کنید؟
 • بهتر شده است
 • فرقی نکرده است
 • طرح قبلی بهتر بود.
 • نمایش نتایجدایر شده توسط نگاه نرم