Posts
بعضی از نامه ها و یادداشت های توران ولی مراد/ سردبیری
بعضی از نامه ها و یادداشت های توران ولی مراد/ سردبیری

بعضی از یادداشت ها و  نامه های توران ولی مراد قوانین آسیب‌‌‌زا در حوزه زنان قابل ‌اصلاح است به جرم زن بودن فرصت سوزی دولت سیزدهم در امور زنان و خانواده معاونت زنان رئیس جمهور پستی با خروجی سوزاندن فرصت ها فعال حقوق زنان: رئیسی انسیه خزعلی را عزل کند اهمیت فعال شدن “ستاد ملی […]