در چهلمین روز درگذشت فاطمه رهبر/ ص. حجازی

۲۸ فروردین ۱۳۹۹
شبکه ایران زنان؛  

🖤 بیاد “بانوی انقلابی” ؛ دکتر فاطمه رهبر؛ در چهلمین روز هجرت غریبانه اش به سرای ابدی 🖤

بسمه تعالی
◼هنوز حقیقت تلخ از دست دادن بانوئی متدین، انقلابی وتلاشگر در باورمان نمی گنجد.

◼انسان والائی که ارزشگذاری دینی وانقلابی ، و تلاشهای وی در حوزه فردی و خانوادگی وهم در حوزه اجتماعی و اهتمام ودقت ایشان نسبت به ایجاد توازن دربین نقشهای چندگانه ، از او بانوئی در تراز انقلاب اسلامی ساخته بود.
🔹اعتقاد قلبی ،و عشق وافر و التزام عملی به انقلاب اسلامی و امامین انقلاب
🔹دقت وعمل به وظائف شرعی وقانونی
🔹شناخت دقیق از دیدگاه اسلام در حوزه مسائل زنان ومقابله با دیدگاههای فمنیستی و وارادتی و نگرشهای متحجرانه و مغایر بافرهنگ اسلامی_ ایرانی
🔹 التزام وتوجه جدی ایشان به رعایت و حفاظت از عفاف وحجاب در عرصه فعالیتهای متنوع اجتماعی
🔹رعایت تقوا در تصمیمات و کلام و در اقدامات
🔹امانتداری وحسن خلق وتواضع
🔹شجاعت وصراحت کلام در دفاع از حق
🔹 حساسیت ویژه نسبت به بیت المال وحقوق حقه مردم
🔹 وقت گذاری و دلسوزی بسیار زیاد در مسئولیتهای محوله به ایشان
🔹دغدغه مندی بسیار زیاد نسبت به مسائل زنان ودختران جامعه وتلاش خستگی ناپذیر جهت استیفای حقوق حقه بانوان کشور
🔹 اهتمام به تلاش جهت تحکیم بنیان خانواده
🔹تیزبینی و بصیرت مثال زدنی وی در مسائل فرهنگی، اجتماعی وسیاسی در عرصه های ملی وفراملی
🔹 فهم دقیق ودرست از لزوم کار تشکیلاتی
🔹تابعیت و همکاری جدی ایشان با تشکیلات نیروهای انقلاب
مسئولیت پذیری بالا و روحیه تعاون و همدلی در امور مختلف
🔹 و………………….

همه وهمه باعث گردید از این بانوی متدین انقلابی؛ چهره ای دوست داشتنی ، مقبول ، مورد اعتماد مردم ، مورد تائید نهادهای قانونی (۳ دورقبل و دور جدید نمایندگی مجلس و ….. ) بسازد.

♦بی تردید فقدان این بانوی دلسوز وصاحب تجربه برای کشور بویژه جامعه زنان ، بسیار خسارت بار بوده وخلاء حضور ایشان در مجلس آینده براحتی قابل جبران نخواهد بود.
♦امروزه دختران وبانوان جوان انقلابی بیش از هر زمان دیگر مسئولیت دارند تا با شناخت هرچه بیشترودقیقتر از نگرش اسلام وانقلاب اسلامی نسبت به الگوی حضورومسئولیت پذیری خانوادگی واجتماعی زنان ، وبابررسی سیره عملی بانوانی همچون مرحومه فاطمه رهبر ، در تبیین ، ترویج وتبلیغ الگوی زن نه شرقی نه غربی کوشیده وپاسخگوی نیازِ زن به اسارت کشیده شده غرب وزنِ تحقیر شده شرق شوند.

♦در چهلمین روز فراق بانوی تربیت شده مکتب امام خمینی ره ، فاطمه رهبر، از خداوند رئوف و ودود ، علو درجاتش را از عمق جان طلب می نمائیم و به امید دیدار دوباره اش ، او را به اهل بیت مطهر پیامبر ص می سپاریم.

♦رجاء واثق داریم که دعاهای خیرخواهانه این بانوی مهاجر الی الله درحق این انقلاب و ملت بزرگ ایران ودرحق همه مظلومان ومستضعفان عالم از جوار قرب الهی ، همچنان شامل حال خواهد بود. ان شاءالله.

🖤 روحش شاد ؛ یادش همواره در دل وجان مان جاودانه وتوفیق ادامه راهش رزق و روزی مان باد 🖤
🔹پنجشنبه ۲۸ فروردین ۹۹
ص .حجازی

🍃نثار روح پاکش فاتحه مع صلوات 🍃