هدف ما ارتقاء جایگاه، رشد و تعالی زنان و دستیابی آنان به منزلت و کرامت انسانی می باشد.

شبکه ایران زنان پایگاه اطلاع رسانی است با گزینشی از اخبار و فعالیت ها در راستای هدفی که برای خود تعیین کرده است. تحلیل خبر و ارائه نظرات و پیشنهادات و نقد و بررسی از آن چه در حوزه زنان و خانواده در جریان است. به علاوه این شبکه پی گیر انجام ماموریت ها و وظایف مراکز اصلی و رسمی است که به نام زنان سهم ها و امکانات را در اختیار دارند. رسانه ها و تشکل های مدنی هم برای دستیابی به زنان به منزلت و کرامت انسانی ماموریت و وظایفی دارند که موظف هستند در انجام ماموریت کوتاهی نکنند. شبکه ایران زنان برای خود انجام وظیفه نظارتی را در این راستا تعیین کرده است.

توانمندسازی زنان، رقع تبعیض های ناروا از زنان، اخلاق گرایی و اخلاق محوری در ارتباط با زنان، تحکیم و تقویت خانواده، اعتلای جایگاه و شخصیت زنان هم به عنوان فرد و هم به عنوان عضوی از خانواده و هم به عنوان عضوی از جامعه، تقویت قدرت انتخاب زنان، گسترش نگرش اسلام نسبت به زن از این جهت که او را انسانی مستقل و دارای کرامت و حق انتخاب می بیند، گسترش و تعمیق نگاه انسانی به زن در مقابل نگاه ابزاری به او از اهداف راهبردی شبکه ایران زنان است.

شبکه ایران زنان نشان دهنده فعالیت هایی است که توسط کارشناسان و فعالان یا تشکل ها به نام های مختلف مثل شورای همکاری های زنان، ائتلاف اسلامی زنان، مرکز زنان انقلاب اسلامی، مجمع همکاری های زنان، و یا فعالیت های رسمی رسانه ای مثل برنامه اردی بهشت (سری اول به تهیه کنندگی و اجرای مدیر شبکه ایران زنان) و یا انعکاس و بازنشر خبرها و نظرها و تحلیل ها در رسانه های مختلف که در راستای اهداف شبکه ایران زنان می باشد.

شبکه ایران زنان از شما و برای شماست. آن را از آن خود بدانید و با ما همراه شوید.