تقابل با الزام قانونی حجاب یک جریان سیاسی

12 اردیبهشت 1403
شبکه ایران زنان؛  

🔻ولی مراد:

در یک گروه بحثی شد و من در پاسخ به یک موضوع پاسخی دادم و بعد آن را در کانال ایران زنان منتشر کردم:

موضعگیریها و پاس گل های دشمن شاد کن و به اسم حقوق بشر و آزادی به آرمان امام و شهدا و احکام اسلام خدشه وارد کردن به عده و عده ربطی ندارد
نقص و اشکال جای دیگر است
تقابل با الزام قانونی حجاب حرف جدیدی نیست دهه هاست توسط خانم ها و آقایان جریان سیاسی اصلاح طلب مطرح است و قبل از آن ها توسط ضدانقلاب و چپ و ضد اسلام والبته تفاله های جامانده از پهلوی
تظاهراتشان در همان اول انقلاب در مقابل ساختمان نخست وزیری آنروز
مسیر و خط کشی روشن است مهم اینست که هر کس کدام طرف ایستاده باشد
ولی مراد

🌿تقابل با الزام قانونی حجاب توسط هر مقام مسول یا فعال مدنی یا رسانه ای یا قلم به دست از آن جا روشن می شود که به عوض دفاع از الزام قانونی حجاب بگوید حجاب اجباری که در “مقابلش” بشود اختیاری. 🌿اختیاری به معنی تقابل با الزام قانونی است به همین دلیل حتی “حرام سیاسی” را فقط حواله به کار فرهنگی بدهد و بس و در مقابل راه تنبیه متخلف سنگ اندازی کند
🌿از آنجا روشن می شود که در مقابل تعیین هر مجازاتی برای متخلفین بایستد به اسم حقوق شهروندی و آزادی، ولی چشم بر حجاب که “حق خدا”ست و الزام حفظ حکم خدا در نظام اسلامی ببندد
🌿بدیهی است که او فعلا نگوید در مقابل الزام قانونی حجاب است بلکه متوسل به وادی های دیگر شود مثلا
🌿 فقط از کار فرهنگی برای حجاب حرف بزند در حالیکه حجاب موضوعی فرهنگی_اجتماعی است‌. حجاب موضوع فردی نیست که با دفاع از حقوق فردی با الزام قانونی آن مقابله شود
🌿 لازم است متخلف اجتماعی تنبیه شود ولی او در مقابل هر گونه تنبیهی ایستاده است
🌿استاندارد دوگانه که نتیجه اش باز کردن دست متخلف و رهانیدن او از مجازات است‌.
از یک طرف بگوید مجازات متخلف قانونی نیست، از طرف دیگر بگوید مجازات فقط در دادگاه تعیین شود
از یک طرف قانون شکن را متخلف بگوید از طرف دیگر تعیین مجازات را فقط در دادگاه بخواهد که آن جا جرم تعیین تکلیف می شود
❌️بدیهی است که فعلا نگوید در مقابل الزام قانونی حجاب است ولی ببینید آیا جایی در ضرورت الزام قانونی حجاب موضع گرفته؟ و پای ضرورت تنبیه و مجازات متخلف ایستاده؟
⭕️او مقابل الزام قانونی حجاب است حتی اگر به ظاهر انکار کند و مدعی شود که موضوع فقط روش است. موضعگیریها روشن می کنند که موضوع فقط روش نیست. این تعارض ها بیانگر محتوا و مفهوم است.
⭕️تاریخ گواه است آن ها که روزی گفتند موضوع تفاوت روش است رسیدند به جایی که انکار خود را علنی کردند.
@iranzanan