Posts
نرگس آبیار از “نفس” می گوید
نرگس آبیار از “نفس” می گوید

با آرمان و رسالت مشکل دارم با نرگس آبیار، کارگردان و نویسنده‌ای که بیان دیگری از جنگ تحمیلی دارد؛ کورش شیرازیان: آرمان‌خواهی و رسالت، واژه‌هایی است که در این سال‌ها از دهان بسیاری از مسئولان فرهنگی و سیاسی ایران خارج شده است اما تا چه اندازه می‌توان در ظرفی چون فیلم، داستان یا موسیقی به […]