Posts
بیانیه ها و نامه های ائتلاف اسلامی زنان
بیانیه ها و نامه های ائتلاف اسلامی زنان

بیانیه ها و نامه ها:     نامه “ائتلاف اسلامی زنان” به دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری یازدهم ایران شکایت نامه شورای همکاری های زنان برای ریاست جمهور تعریف، تصویر، نقش و جایگاه نهاد فراقوه ای زنان/ دعوت به همراهی برای دستیابی به این نهاد (روابط عمومی شورای همکاری های زنان منتشر کرد) نامه‌ای به رییس مرکز […]