Posts
نمایندگان زن شهرستانی که برای اولین بار به مجلس رفتند
نمایندگان زن شهرستانی که برای اولین بار به مجلس رفتند

در مجلس نهم هم مانند مجلس هشتم با کاهش چشمگیر نمایندگان زن مواجه بودیم. در این دوره تنها ۹ نفر از ۲۸۸ نماینده ی حاضر در مجلس از زنان بودند که بخشی از آنها برای اولین بار از چند شهرستان راهی مجلس شدند. در دوره ی نهم مجلس این نمایندگان زن به مجلس راه یافتند: […]

نمایندگان زن مجلس ششم در صف متحصنین
نمایندگان زن مجلس ششم در صف متحصنین

در دوره ششم مجلس شورای اسلامی ۱۳ نماینده زن وارد مجلس شدند. یعنی با وجود تلاش بانوان و تأکید بسیاری از نمایندگان مجلس برای افزایش حضور بانوان در خانه ملت، تعداد بانوانی که در دوره های بعدی توانستند با انتخاب مردم وارد مجلس شوند، نه تنها از عدد ۱۴ در «مجلس پنجم» تجاوز نکرد، بلکه […]

اولین زنانی که برکرسی هئیت رئیسه مجلس جلوس کردند
اولین زنانی که برکرسی هئیت رئیسه مجلس جلوس کردند

شبکه ایران زنان صرفا بازنشر داده است و صحت و سقم مطالب مندرج با منبع است مجلس پنجم هم تعداد زنان را افزایش داد و هم توان و کیفیت نمایندگی زنان را ارتقا بخشید تا آنجا که برای اولین بار نمایندگان زن توانستند بر جایگاه هیأت رئیسه مجلس تکیه بزنند. در دوره پنجم مجلس شورای […]

بررسی اشتغال زنان پس از انقلاب اسلامی
بررسی اشتغال زنان پس از انقلاب اسلامی

زهرا فروزنده[۱] چکیده: با عنایت به تحولات جدید اجتماعی، در سالهای اخیر در کشور ما نیز نگرش جدیدی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای این نگرش، زن تنها دریافت کننده کمکها نیست، بلکه تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات بدست آمده در فرآیند توسعه نیز می‌ باشد. همچنانکه […]

قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی برای حمایت از زنان یا تغییر ساختارهای فرهنگی و ارزشی جامعه ایران
قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی برای حمایت از زنان یا تغییر ساختارهای فرهنگی و ارزشی جامعه ایران

این قانون علیرغم اینکه به هدف حمایت از زنان تصویب شده، به دلیل اتکا به مبانی لیبرالیستی غربی پیامدهای فرهنگی و ارزشی مختلفی را برای برخی کشورهای جهان به همراه دارد که میتوان اعطای آزادی های فردی را از مصادیق آن دانست. از جمله اقداماتی که از سوی سازمانهای حقوق بشری و به دنبال اعتراض […]

بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر
بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱ علی اصغر کاظمی زند/استاد روابط بین الملل، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. aakazemi@hotmail.com )مسئول نویسنده) ۲ مهدی مختاری/ دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران com.gmail@mtrmokhtari تاریخ دریافت مقاله: ۰۳/۱۲/۹۶ […]