Posts
“بنیاد ملی خانواده” چه می کند
“بنیاد ملی خانواده” چه می کند

مدیر شبکه ایران زنان از شکل‌گیری بی سرو صدای «بنیاد ملی خانواده» خبر داد و گفت: باوجود شکل‌گیری این بنیاد در سال‌های اخیر، هیچ گزارش و خبری از شکل‌گیری و عملکرد آن موجود نیست. توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان با ارسال یادداشتی از شکل‌گیری بی سر و صدای «بنیاد […]