Posts
لازم است مجلس از معاونت امور زنان و خانواده تحقیق و تفحص کند
لازم است مجلس از معاونت امور زنان و خانواده تحقیق و تفحص کند

در میزگرد بررسی «علل خشونت‌های خانگی» مطرح شد؛ در نشست بررسی علل وقوع خشونت‌های خانگی، موضوعاتی ازجمله مفهوم غلط غیرت، اختلالات روانی و خلأهای قانونی به عنوان زمینه‌های این موضوع مطرح شدند. خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: موضوع خشونت‌های خانگی و مصادیق آن در تمامی ملل وجود دارد و میزان این خشونت در سطوح […]