Posts
۳۰سال است در نهاد‌ریاست‌جمهوری معاونت زنان تشکیل‌شده، اما کدام مشکل زنان را حل‌کرده‌است؟/نگرشی اسم اسلام را یدک می‌کشد!
۳۰سال است در نهاد‌ریاست‌جمهوری معاونت زنان تشکیل‌شده، اما کدام مشکل زنان را حل‌کرده‌است؟/نگرشی اسم اسلام را یدک می‌کشد!

جامعه‌شناس حوزه زنان در گفتگو با خطوط: ولی‌مراد گفت: اگر مطالبات مردم از زبان رسانه گفته شود، مسئولین خودشان را موظف به پاسخگویی می‌دانند. متاسفانه در حوزه زنان رسانه‌ای در اختیار نیست که عملکرد مسئولین را بررسی و مطالبات زنان را مطرح کند. مهم‌ترین عامل در این خصوص رسانه‌ها هستند که مردم را در جریان […]