Posts
دولت و مجلس سهم بسیار اندک در واقع نمایشی را به برخی خانم‌ها داده‌اند!/مگر زن صغیر است؟
دولت و مجلس سهم بسیار اندک در واقع نمایشی را به برخی خانم‌ها داده‌اند!/مگر زن صغیر است؟

ولی مراد در گفتگو با خطوط: مدرس دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده گفت: زمانی که با انقلاب اسلامی زنی می‌آید همه ارکان نظام را با انتخابات تعیین می‌کند یعنی رای زن نقش دارد. مسئله داخل خانواده را زن و شوهر باید با هم حل کنند چرا باید قانون پایش را وسط بگذارد […]