Posts
لزوم تعیین تکلیف عدالت جنسیتی مصوب قانون برنامه توسط دولت سیزدهم
لزوم تعیین تکلیف عدالت جنسیتی مصوب قانون برنامه توسط دولت سیزدهم

مدیر شبکه ایران_زنان گفت: انقلاب اسلامی که بی نیاز از به کارگیری برابری جنسیتی است در ارتباط با زنان عدالت جنسیتی را اصل کار خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران_ زنان در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نوشت: «نظرگاه و گفتمان انقلاب اسلامی در […]