Posts
یک «کروشه» باز کنید و «زنان» را روی موتور جا دهید!
یک «کروشه» باز کنید و «زنان» را روی موتور جا دهید!

موتورسواری زنان موضوعی که نه حرام است و نه غیرقانونی؛ امروزه موتورسواری برای زنان نه یک سرگرمی بلکه یک ابزار مناسب حمل و نقل است که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، شهروندان ناگزیر به استفاده از آن هستند. حال به نظر می‌رسد موتورسواری زنان با وجود آنکه حرمت شرعی ندارد هنوز گره‌اش باز نشده […]