Posts
جریان معتقد بر “نقصان عقل زنان” عامل اصلی آسیب به نظام
جریان معتقد بر “نقصان عقل زنان” عامل اصلی آسیب به نظام

مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان در گفت و گو با رکنا: بی توجهی به قانون کرامت به زن موجب صدمه به حجاب شد رکنا: توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان، در گفت و گو با رکنا در خصوص تصور برخی با عنوان «عقل کم زنان» […]