Posts
بعضی از نامه ها و یادداشت های توران ولی مراد/ سردبیری
بعضی از نامه ها و یادداشت های توران ولی مراد/ سردبیری

بعضی از یادداشت ها و  نامه های توران ولی مراد نامه توران ولی مراد به دکتر سکینه سادات پادقوانین آسیب‌‌‌زا در حوزه زنان قابل ‌اصلاح است به جرم زن بودن فرصت سوزی دولت سیزدهم در امور زنان و خانواده دولت و مجلس سهم بسیار اندک در واقع نمایشی را به برخی خانم‌ها داده‌اند!/مگر زن صغیر […]