Posts
چرا معاونت امور زنان و خانواده از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟
چرا معاونت امور زنان و خانواده از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟

در پی تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور، توران ولی مراد مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان خطاب به رئیس جمهور نامه اعتراضی منتشر کرد. متن کامل نامه به قرار زیر است: به نام خدا جناب آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم و […]