Posts
زن در گفتمان سنت گرای دینی/دوم
زن در گفتمان سنت گرای دینی/دوم

🔗یادداشت دوم   🍂 خطبه ۸۰ نهج البلاغه که توسط سید رضی جمع آوری شده است به لحاظ تاریخی در کتب پیش از سید رضی هم ذکر شده است. نکته جالب آنست که این خطبه بخشی از یک نامه ی طولانی و مفصل امام است که سید رضی آن را قطعه قطعه کرده و در […]

زن در گفتمان سنت گرای دینی/۱
زن در گفتمان سنت گرای دینی/۱

🔗یادداشت اول 🔒 یکی از ویژگی های زن در گفتمان سنت گرای دینی همانطور که قبلا اشاره شد؛ موجودی،شر، ناقص در ایمان، ناقص در عقل و ناقص در اموال می باشد. از این رو مردان را از مشورت با زنان هرچند نیکو نیز بر حذر می دارد. این تعابیر به نقل از پیامبر اکرم صلی […]