Posts
دشمن به موضوع زن و خانواده هجوم آورده است
دشمن به موضوع زن و خانواده هجوم آورده است

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی زن و خانواده: رئیس جمهور با تاکید بر رفع مشکلات اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: زنان و بانوان باید احساس کنند که در جامعه مورد پشتیبانی و حمایت هستند. به گزارش ایسنا، جلسه ستاد ملی زن و خانواده روز شنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم […]