Posts
ارزیابی توران ولی مراد از عملکرد دولت یازدهم در حوزه زن و خانواده
ارزیابی توران ولی مراد از عملکرد دولت یازدهم در حوزه زن و خانواده

با گذشت بیش از یکسال از ریاست جمهوری یازدهم و ارزیابی عملکرد این دولت در حوزه های متفاوت، سایت جماران بنا دارد در سلسه گفتگوهایی با فعالین مسایل زنان و جامعه مدنی، از همه طیف های فکری و سیاسی، به بررسی عملکرد دولت در حوزه زنان و خانواده بپردازد. در همین راستا اولین گفتگو را […]

دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده/ مدرس توران ولی مراد
دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده/ مدرس توران ولی مراد

دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانوادهد برگزار می شود هدف از تشکیل دوره و کارگاه فعال شدن کارشناسانه با استفاده از آموزش و شناخت از راه رفته شده در حوزه زنان و خانواده در این حوزه است. آموزش ها و فعالیت ها ورود راهبردی و استراتژیک را جهت این نظارت ها مورد توجه […]