Posts
زنان قربانی سیاست
زنان قربانی سیاست

جامعه‌شناس و فعال حوزه زنان و خانواده در گفت و گو با «جهان‌صنعت» و به بهانه روز جهانی زن اعلام کرد مهدیه بهارمست- روز جهانی هشتم مارس به صورت نمادین برای تاکید بر حقوق زنان و انتقاد از تضییع این حقوق نامگذاری شده است. روز جهانی زن، یادآور یک جنبش فراگیر سیاسی و اجتماعی است. […]