Posts
نامه “ائتلاف اسلامی زنان” به دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری یازدهم ایران۳۰خرداد۹۲
نامه “ائتلاف اسلامی زنان” به دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری یازدهم ایران۳۰خرداد۹۲

در جهت اصلاح نگرش ها نسبت به زنان دبیر “ائتلاف اسلامی زنان” با مخاطب قرار دادن دکتر حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری منتخب مردم نامه ای منتشر کرده و در آن خواستار این شده که پست های کلیدی در اختیار مردانی که نگرش فرودست نسبت به زنان دارند قرار نگیرد. او این خواسته را […]