Posts
سکوت رسانه ها در حوزه زنان و خانواده
سکوت رسانه ها در حوزه زنان و خانواده

توران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان در نظام مردمسالار که مردم نقش تعیین کنندگی دارند و مسولین قرار است خادمین مردم باشند از رسانه ها چه می خواهیم؟ رسانه ها وظیفه دارند که روشن کنند مسولین با بیت المال اعم از پست و اموال چه می کنند. مطالبات مردم را […]