Posts
کلی گویی خانم ابتکار
کلی گویی خانم ابتکار

آفتاب یزد؛ : زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و نقش بسیار مهمی را در نهادهای مختلف جامعه ایفا می‌کنند. مدت زمان زیادی است که این گروه در ایران و نقاط دیگر جهان به دنیال حقوق انسانی خود هستند و زنان ایرانی در این مسیر با مشکلات متعددی رو به رو بوده و […]