Posts
بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان
بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان

مدیر شبکه ایران- زنان با اشاره به اینکه لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان نباید به طرح موضوعاتی که دنیا مطرح کرده است بسنده کند به بررسی این لایحه پرداخته است. به گزارش خبرنگار مهر، توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران_زنان در خصوص «بررسی لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان» در یادداشتی که در […]