Posts
فرشته ولی مراد: معصومه ابتکار را باید پای میز محاکمه کشاند! / هدر دادن میلیاردها تومان در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
فرشته ولی مراد: معصومه ابتکار را باید پای میز محاکمه کشاند! / هدر دادن میلیاردها تومان در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری

فرشته ولی مراد در گفت و گو با رکنا مطرح کرد:طبق بند ت ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه، معصومه ابتکار وظیفه داشت برنامه‌ای جامع برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تدوین و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و سپس اجرا ارسال کند. اما او میلیار میلیار از وزارتخانه ها بودجه گرفته که چه کاری انجام […]