Posts
واپس‌گرایی در حوزه زنان به دلیل ناتوانی
واپس‌گرایی در حوزه زنان به دلیل ناتوانی

  دستاوردهای انقلاب اسلامی برای زنان نه‌تنها در سطح ملی بلکه برای جهان اسلام و در دنیای بین‌الملل چونان آب حیات بر پیکر بی‌جان بوده است؛ چرا‌که زنان علاوه بر تربیت خود، آرامش خانواده و تربیت و حیات نسل را هم بر عهده دارند. زن مسلمان به دلیل بازتعریف اسلام از زن، حیات خود را […]