Posts
چشم‌انداز دولت و مجلس در حوزه زنان اسناد غربی بود نه ملی
چشم‌انداز دولت و مجلس در حوزه زنان اسناد غربی بود نه ملی

گفت‌وگوی «جوان» با مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان جریان‌های سیاسی به دنبال بهره‌برداری سیاسی از حوزه زنان هستند و به فکر مطالبات واقعی زنان و خانواده‌ها و رفع مشکلات آن‌ها نیستند، یعنی مطالبات زنان و خانواده‌ها را پیگیری نمی‌کنند، بلکه هدفشان از طرح مباحث زنان توان افزایی جریان سیاسی خودشان است؛ به […]