Posts
لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۱)
لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۱)

? مسایلی که حوزه های علمیه در مورد خانمها باید دنبال کنند، مسایل دیگری است. چند نفر از خانمهای مجتهده ـ که خیلی هم خوب و فاضل هستند ـ بارها پیش من آمده اند و من مکرر به آنها گفته ام که در فصولی از فقه، شما می توانید مرجع تقلید باشید؛ من نمی توانم […]