Posts
نگاهی به کارنامه عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری/۹۵
نگاهی به کارنامه عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری/۹۵

از روحانی انتظار داشتیم در سطوح بالای تصمیم‌گیری و مدیریت، همکاران را موظف سازد تا از توانمندی‌ها، تخصص و شایستگی‌های زنان ایرانی بیشتر و مطلوب‌تر استفاده کند. به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  «از روحانی انتظار داشتیم در سطوح بالای تصمیم‌گیری و مدیریت، همکاران را موظف سازد تا از توانمندی‌ها، تخصص و شایستگی‌های زنان ایرانی بیشتر […]