Posts
نقدی بر طرح جدید مجلس؛ ابهام در اعطای «تابعیت» به فرزندان زنان ایرانی
نقدی بر طرح جدید مجلس؛ ابهام در اعطای «تابعیت» به فرزندان زنان ایرانی

اخیرا مجلس شورای اسلامی در تدوین طرحی با عنوان «تأسیس سازمان ملی اقامت»، بحث “تابعیت” فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را محدود کرده؛ این امر در حالی است که به زعم کارشناسان، اقامت مساله‌ای جداگانه از تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است. به گزارش ایسنا، ماده ۹۷۶ قانون […]