Posts
بهره برداری سیاسی از مشکلات زنان / افراط و تفریط ها به نتیجه نمی رسداجتماعی
بهره برداری سیاسی از مشکلات زنان / افراط و تفریط ها به نتیجه نمی رسداجتماعی

بازنشر توران ولی مراد فعال حقوق زنان متاسفانه گاهی با مشکلات زنان، سیاسی برخورد می‌شود. تا کنون هم اگر قسمت زیادی از مشکلات زنان رفع نشده به این دلیل است که نگاه به مشکلات زنان معمولا سیاسی است! مشکلات زنان که مطرح می‌شود متوجه می‌شوید که آرایش به نحوه‌ای صورت می‌گیرد که از مشکلات زنان بهره برداری سیاسی شود. لایحه منع خشونت علیه زنان پر از اشکال است و اصلا لایحه داخلی نیست، یعنی برگرفته […]