Posts
برای رفع خشونت علیه زنان تعریف مبتنی بر نگرش داخلی نداریم
برای رفع خشونت علیه زنان تعریف مبتنی بر نگرش داخلی نداریم

در نشست تخصصی راهکارهای رفع خشونت علیه زنان عنوان شد مدیر شبکه ایران زنان با اشاره به اینکه در دولت‌های مختلف پس از انقلاب با مسئله زنان و خانواده بازی شده است، گفت: اشکال اصلی این است که برای رفع خشونت علیه این قشر نگرش داخلی تعریف نشده است. به گزارش خبرگزاری بسیج، نشست تخصصی […]