Posts
مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه (۱)
مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه (۱)

کنفرانس جهانی زنان در پکن، برای زنان ایران، محصولی تاریخی و نوین صادر نمود: تاسیس رشته مطالعات زنان! و بهمین سادگی رشته‌ای که در دنیا و پس از سال‌ها مبارزه در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و در جهت پاسخ به نیازی اساسی بنام نظریه‌پردازی در حوزه مسائل زنان، تاسیس شده بود، در ایران […]