نشریه ندای دختران ایران/ پائیز۹۸

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
شبکه ایران زنان؛  

گاهنامه سراسری ندای دختران ایران

نشریه رسمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت

نشریه شماره دوم پاییز ۹۸

مدیر مسول و سردبیر: معصومه زورمند

 

💎  مطالب این ویژه‌نامه ندای دختران ایران

🗞 فهرست مطالب:

🔹 در آستانه انهدام
زهراسادات رضوی علوی

🔹 از هم‌باشی تا فروپاشی
مژگان صلایی

🔹 تنهایی بی‌انتها
فاطمه سادات فیروزآبادی

🔹 کابوس ازدواج
نرگس حسینی

🔹 پازل مهارت‌ها
معصومه زورمند

💎 مصاحبه_اختصاصی
🔹نگرش و بینش؛ مهم‌ترین عامل مسائل خانواده
مصاحبه دکتر سینا کلهر

💎 #انعکاس_دانشگاه :
مطالبات بی‌اساس
مهدیه دهقان

💎 زن_موفق :
🔹 بر مدار تکلیف
مصاحبه با دکتر الهام یاوری
💎 پرونده ویژه :
🔹 سن؛ عدد یا عامل
پریسا تیموری

💎 نقد_فیلم :
ماجرای یک درد
مهشید احمدی زاده

 

Attachments: