نشریه ندای دختران ایران/ پائیز۹۸

8 اردیبهشت 1399
شبکه ایران زنان؛  

گاهنامه سراسری ندای دختران ایران

نشریه رسمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت

نشریه شماره دوم پاییز ۹۸

مدیر مسول و سردبیر: معصومه زورمند

 

?  مطالب این ویژه‌نامه ندای دختران ایران

? فهرست مطالب:

? در آستانه انهدام
زهراسادات رضوی علوی

? از هم‌باشی تا فروپاشی
مژگان صلایی

? تنهایی بی‌انتها
فاطمه سادات فیروزآبادی

? کابوس ازدواج
نرگس حسینی

? پازل مهارت‌ها
معصومه زورمند

? مصاحبه_اختصاصی
?نگرش و بینش؛ مهم‌ترین عامل مسائل خانواده
مصاحبه دکتر سینا کلهر

? #انعکاس_دانشگاه :
مطالبات بی‌اساس
مهدیه دهقان

? زن_موفق :
? بر مدار تکلیف
مصاحبه با دکتر الهام یاوری
? پرونده ویژه :
? سن؛ عدد یا عامل
پریسا تیموری

? نقد_فیلم :
ماجرای یک درد
مهشید احمدی زاده

 

Attachments: