کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام/ وظایف و ماموریت ها

8 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

کمیته امور بانوان و جوانان، در راستای اهداف دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف تدوین و پیشنهاد سیاستهای کلی نظام به منظور تحقق آرمان های مقدس انقلاب اسلامی و ارائه نظرات مشورتی جهت رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و حل معضلات نظام در خصوص دو قشر زنان و جوانان به دبیرخانه مجمع، کمیسیونها، دبیر محترم و رییس محترم مجمع تشکیل شده است.

وظایف کمیته :
با اقتباس از وظایف دبیرخانه و کمیسیون ها، وظایف کمیته به سه بخش تقسیم می شود که به شرح زیر است :
۱) پیشنهاد سیاستهای کلی زنان، جوانان، خانواده، اوقات فراغت، ورزش 
۲) ارائه نظر در خصوص موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان با موضوع زنان و جوانان 
۳) ارائه نظر کارشناسی در خصوص زنان و جوانان به رییس، دبیر و کمیسیون های دبیرخانه و مجمع 
 
شرح وظایف :
 تهیه پیش نویس سیاستهای کلی زنان، جوانان، ورزش، اوقات فراغت و خانواده جهت ارائه به کمیسیونهای اصلی
  ارائه نظر در خصوص موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان با موضوع زنان و جوانان 
   ارائه نظرات و گزارشهای تخصصی در موضوعات زنان و جوانان مورد درخواست ریاست محترم مجمع و دبیر و کمیسیونها
   انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی به منظور تقویت و جامعیت بخشیدن به ابعاد تخصصی و علمی سیاستهای کلی پیشنهادی
–  گردآوری کلیه مطالعات و تحقیقات و نظرات موجود در کشور در موضوعات مطروحه
–  انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای با کشورهای مسلمان و دیگر کشورها
   برقراری ارتباط مستمر با مراکز مختلف پژوهشی و علمی و دعوت از متخصصین و صاحب نظران و تشکیل گروههای تخصصی 
–  ارائه نظر و تشکیل جلسات مشترک با کمیسیونهای دبیرخانه در خصوص موضوعات مرتبط با زنان و جوانان
–  حضور در کمیسیونهای اصلی و دفاع از پیش نویس سیاستهای کلی یا موارد اختلافی
–  برگزاری نشستها و سمینارهای تخصصی زنان و جوانان در حیطه وظایف کمیته و دبیرخانه
–  نظارت بر تحقق سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی و ارزیابی تبعات و آثار اجرای سیاستهای کلی مصوب