نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

10 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

در روز ۸ دی به همت بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران نشستی جهت بررسی چالش ها و اجرا در حوزه زنان و خانواده برگزار شد.

خانم ها معصومه ابتکار از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

، توران ولی مراد مدیر سایت ایران زنان به عنوان فعال این حوزه

فریده اولادقباد و فاطمه ذوالقدر از فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مجلس هفتم و هشتم

فرشته روح افزا مسول رصد حوزه زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان

به این نشست دعوت شده بودند که همه دعوت شدگان حضور یافتند جز معصومه ابتکار از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که مورد نقد و اعتراض حاضران هم قرار گرفت

لینک گزارش تصویری نشست در خبرگزاری دانشجو

 

بررسی مسائل و مشکلات زنان در حوزه قانون و اجرا
ut-neshast8day2
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانوادده
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده
نشست بررسی چالش های حوزه زنان و خانواده در قانون و اجرا
نشست بررسی جالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده۴
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده۳
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده۲
نشست بررسی چالش های قانون و اجرا در حوزه زنان و خانواده۱
نشست بررسی چالش های حوزه زنان در قانون و اجرا