خزعلی رئیس جدید شورای اجتماعی زنان شد

21 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

کبری خزعلی با رأی اکثریت اعضای شورای اجتماعی زنان به عنوان رئیس جدید شورا انتخاب شد.

هشتصد و شصتمین جلسه شورای اجتماعی زنان عصر امروز برگزار شد.

در این جلسه که اکثریت اعضای شورا در آن حضور داشتند کبری خزعلی با ۱۴ رای و اکثریت قاطع آرا به عنوان رئیس جدید شورای اجتماعی زنان انتخاب شد.

خبرگزاری فارس