نامه ها و مستندات شورای همکاری های زنان

30 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

بعضی از نامه ها و یادداشت ها و فعالیت های شورای همکاری های زنان به مدیریت توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان آورده می شوند.

نامه ها:

نامه سرگشاده شورای همکاری های زنان به رئیس جمهور در ارتباد با عملکرد معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور/ تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳منتشر شده در خبرآنلاین

نامه به ریاست قوه قضاییه و نقدهای اصولی به لایحه تامین امنیت زنان/ تاریخ تیر ۱۳۹۶

یادداشت ها:

نقش آفرینی سفیر سوئد در امور زنان و خانواده ایران / ۲۷ تیر ۱۳۹۷ منتشر شده در خبرگزاری مهر

گفتگوها:

 

فعالیت ها:

برگزاری دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده