مطالبات زنان و خانواده و مجلس یازدهم

14 بهمن 1398
شبکه ایران زنان؛  

یادداشت زیر در ارتباط با بیانیه شورای همکاری های زنان در طرح مطالبات زنان و خانواده از مجلس یازدهم نوشته شده.

پونه پیلرام*

همه سررشته های امور، به دست مجلس شورای اسلامی برمی گردد
مقام معظم رهبری

قانون تسهیل ازدواج که این روزها ۱۴دهمین سال اجرایی نشدن آن هم سپری شد،چرا اینهمه سال معطل مانده است؟
تکلیف ۱۱تا ۱۳میلیون جوان ۱۸تا ۳۰سال که در آستانه ازدواج هستند اماموفق به ازدواج نمی‌شوند چه خواهد شد؟
اینها سوالاتی ست که در دهه های گذشته همچنان در حوزه زنان و خانواده بی پاسخ مانده است ، از این دست سوژه ها در حوزه زنان و خانواده زیاد هست، اما سوال اصلی تر این است که در حالیکه : هدف ستاد ملی زن و خانواده در قانون تقویت و تحکیم بنیان خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن
روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی است کدامیک از اهداف این ستاد به نتیجه رسیده است؟
بعبارتی حالا که مجلس دهم که رکورد دار بیشترین آمار تعداد زنان را در تاریخ ادرواری مجلس دارد عملکردشان در حوزه زنان و خانواده چگونه بوده است ؟زیرا قطعا همه لوایح و قوانین زنان و خانواده باید در مجلس به ثبت
برسد و قانونی شود.
در پاسخ به این سوالات موافقان مجلس قعلی معتقد هستند که بودجه مانع به ثمر رسیدن قوانین و لوایح در حوزه زنان و خانواده است درحالیکه مخالفان
حرفهای دیگری چون عدم تمرکز بر روی مسایل فرعی به خصوص قوانین بین المللی را به میان می آورند.

از خرداد ۹۵ و با آغاز به کار مجلس ، فراکسیون زنان مجلس با ۱۷ تن ازنمایندگان زن موضوعات مختلفی را در حوزه زنان و خانواده مطرح کرد ،
موضوعاتی که بعضا هم  در مجلس قبلی مطرح شده بودند اما همچنان بی ثمرمانده بودند . موضوعاتی که گاهی جنجال آفرینی بی شماری به پا کرد !
اما واقعیت اینست که هیچکدام از این لوایح و قوانین مطرح شده نتوانستندگره ای از مشکلات مردم باز کنند و همچمان در حد بحث و جنجال باقی ماندنددر مورد دیگری کرد که مثلا در لایحه تامین امنیت زنان مجلس که به تازگی سر از قوه قضاییه در آورده است چنان فضای حوزه زنان را آشوب زده
کرد درباره اجرای ناقص قانون مرخصی زایمان هنوز مجلس نتوانسته قوه مجریه را ملزوم به اجرای قانون واحدی در این زمینه کند تا جاییکه با اشوب بخشنامه ایی در این مورد مواجه هستیم!
باوجود تمامی طرح ها و لوایح رد و بدل شده در فراکسیون زنان، برخی مسائل این حوزه نیز به فراموشی سپرده شده یا کم تر به آن توجه شده است..

همچنین برخی از مسائل زنان در این دوره به قدر کافی پیگیری نشد، مسائلی همچون بیمه زنان خانه دار ! علی رغم اینکه در این مجلس به مرحله اجرا رسید اماهمچنان به درستی اجرا نمی شود و زنان در برخورداری از آن مشکلات بسیاری دارند.
انتظار می رفت تا فراکسیون زنان پیگیری بیش تری روی این مسائل وحل معضلات آن می کرد اما متاسفانه شاهد پیگیری جدی این مسئله نبودیم.
طرح مسائلی همچون کودک همسری، خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر و غیره …مواردی بود که با طرح نادرست و بعضا منفعت طلبانه از سوی بعضی از اعضا نه تنها به سرانجام نرسید که با تغییر نگرش و دیدگاه منفی فرهنگی بیشتری هم در جامعه مواجه شد.!
در نهایت با عملکردی که دولت و مجلس فعلی در حوزه زنان و خانواده داشتندهمچنان ۴۰ میلیون ایرانی در انتظار شرایط تسهیل در ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و تقویت روابط خانوادگی هستند.!

و البته زنان شاغلی که درگیر و دار تناقضات مرخضی زایمان گیج و سر درگم !

*کارشناس ارشد روانشناسی، فعال حوزه زنان/اهواز