برای فاطمه رهبر؛ به پاس صیانت از تفکری انقلابی

20 اسفند 1398
شبکه ایران زنان؛  

 

عاطفه خادمی

نوشته ی زیر را در پاسخ به مطلب خانم مولاوردی در ارتباط با فوت خانم رهبر نمی نویسم بلکه در صیانت از تفکر وی می نویسم.

امروز با متنی مواجه شدم که خانم مولاوردی در خصوص فوت خانم رهبر نوشته اند. تاثر ایشان جای تشکر دارد اما در ابتدای متن دریافت منِ مخاطب این بود که گویی فوت خانم رهبر امکانی است برای بیان برخی مطالب. چراکه آنچه را در متن به عنوان مفهوم کلیدی یافتم “روایت رنج های به ناحق در حق مولاوردی ” بود. رنج ها و بی انصافی ها و بی عدالتی هایی که مرحوم فاطمه رهبر به عنوان مانع همیشگی و کارشکن مستمر در سیر اقدامات خانم مولاوردی روا داشته است. آنهم فاطمه رهبر نه به عنوان سوژه مستقل بلکه فاطمه رهبر منتسب به جریان سیاسی اصولگرا.

در ادامه با یک مانیفست کاملا سیاسی در تبیین رویکرد جریان اصلاح طلب در حوزه سیاسی مواجهه شدم؛ اگر چه ایشان به دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا به عنوان جریانهای حاکم اشاره می نمایند، منتهی روشنگری خویش را صرف تحلیل جریان رقیب به عنوان جریان مصادره کننده ی قدرت در تمامی حوزه های حاکمیتی می نماید و تصویر مظلومی از جریان اصلاح طلب در ذهن مخاطب شکل میدهد که گویی هیچگاه امکانی برای بروز و ظهور نداشته است.
نکته مهم تر در این به ظاهر مانیفست اشاره به تفاوت و اختلاف دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در نگرش، گرایش، رویکرد ، روش و اولویت های حوزه زنان است که مدعی می گردد هر نوع قضاوت و مقایسه عملکردها را ناممکن می نماید و در عمل منجر به شکل گیری سوء ظن نسبت به جریان اصلاح طلب گردیده است.

این عبارت برای منِ علوم سیاسی خوانده بسی جای تعجب داشت که آیا در تفکر سیاسی ایشان اساسا “حقیقت” اصالت دارد یا نه؟ و آیا با این تحلیل سیاسی از تفاوت جریانهای اصولگرایی و اصلاح طلبی به عنوان دو خط موازی، می توان معتقد به مشروعیت سیاسی این دو جریان در پارادایم و گفتمان انقلاب اسلامی بود؟ بالاخره محک و شاقول ارزیابی عملکرد هر کدام چیست؟
پس خانم مولاوردی چگونه شما با این تحلیل غلط که تفاوت های مبنایی منجر به سوء ظن نسبت به اصلاح طلب ها شده ذهن مخاطب خود را به آشفته بازار تکثر دیدگاه ها و نفی حقیقت ها سوق می دهید؟بالاخره مبنا و نگرش و رویکرد و روش شما از کدام آبشخور نشأت میگیرد؟

خانم مولاوردی اتفاقا جریان حوزه زنان از همین کج اندیشی ها و کج فهمی های اساسی در مواجهه با حقیقت اسلام و انقلاب اسلامی رنج میبرد نه سوء تفاهم های سیاسی. ریشه این دعوی در “مبانی” است.

اما یک سوال؛ خانم مولاوردی چرا قضاوت و سنجش کارنامه عملکردتان را گره می زنید به جناح اصولگرای غرب ستیز نه گفتمان انقلاب اسلامی؟ با کدام شاخص های انقلابی تا به حال کارنامه عملکرد خود را ارائه داده اید؟ و از کدام اقدامات خود در حوزه زنان به خود بالیده اید که بله این اقدام منطبق با گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان بوده است!!! جسارتا آیا تصویری از زن در گفتمان انقلاب اسلامی دارید که مورد تأیید و منطبق با گفتمان انقلاب بوده باشد یا نه باز هم هر کسی از زعم خویش مسائل زنان را می نگرد و عمل میکند؟
اما سوال مهم تر اینکه با کدام مجوز انقلابی شمای اصلاح طلب و دیگری اصولگرا به عنوان دو جریان غیرهمراه و همسو به زعم خودتان در حوزه زنان بر مسند قدرت قرار گرفته اید؟ وقتی هر کدام ساز خود را میزند! قطعا پاسخ نمیدهید که هر دو در دورن یک گفتمان هستند چون خود شما به تفاوت های مبنایی هر دو اشاره کردید و مسلماً یک گفتمان در درون خود جمع اضداد در مبنا نمیتواند باشد. لذا یکی از جریانها قطعا باید از قرابت بیشتری با اصل گفتمان برخوردار باشد چون جریان مقابل ضد اوست.
ناگفته ها زیاد است اما خانم مولاوردی گرامی، راه حل عبور از سیاست زدگی جناح ها فقط و فقط رجوع مجدد به سیاست ورزی حقیقی انقلاب اسلامی است که در آن نفی شرق و غرب به جهت کج فهمی متحجرانه و فاصله مند با مدرنیته نه، بلکه بر مبنای اعتقاد به اصول مکتب خویش یعنی توحید و عدالت و کرامت انسان شکل گرفته است. لذا در حوزه زنان هم رنج موجود همین فاصله ی فاحش با مکتب حقیقی اسلام است که اسناد و شواهد تاریخی گواه میدهد توسط جناح های منتسب به شما فاصله مندی بیشتری شکل گرفته و کمتر به گفتمان حقیقی اسلام در موضوع زنان نزدیک بوده است.
خانم مولاوردی بله حق باشماست آنجا که خانم رهبر عرصه خدمت را در کمیته امداد و رفتن به مناطق محروم قرار میدهند. بسی جای حسرت برای ماست و توفیق ایشان بود که چنین امکانی برایشان فراهم شد؛ منتهی بزرگوار، خانم رهبر همان موقع هم که در ادوار مجلس حضور داشتند با همان مبانی و رویکرد که در مناطق محروم حضور داشتند، حرکت و اقدام کردند.

فاطمه رهبر در تمام ادوار مجلس و عرصه های خدمت از ابتدا تا انتها فاطمه رهبر انقلابی بود بدون تغییر و تبدیل.
روحش شاد.
عاطفه خادمی دکتری سیاستگذاری فرهنگی

 

شبکه ایران زنان از نوشته های ارسالی در این ارتباط و طرح مباحث و دیدگاه ها و گفتگوها در این باب جهت روشنتر شدن بحث و تنویر افکار استقبال می کند. راه ارتباطی با شبکه ایران زنان پست الکترونیک info@iranzanan.com می باشد