سیاست ورزی زنان بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی؛ به یاد زنده یاد فاطمه رهبر

20 اسفند 1398
شبکه ایران زنان؛  

سهیلا محمدی

بی تردید جامعه نسوان ایران زمین، یکی از زنان برجسته خود را از دست داد.
فاطمه رهبر سالها در حوزه سیاست و کنشگری به صورت فعال ظاهر گشت. عملکرد وی در مجلس در دوره های مختلف نشان می دهد که دغدغه اصلی مرحومه رهبر، پیگیری مسائل زنان و دختران ایران زمین است، اما چیزی که فاطمه رهبر را به عنوان یک شخصیت سیاسی از بسیاری از زنان سیاست باز جدا می سازد، اتصال فاطمه رهبر به گفتمان انقلاب اسلامی است.

بر خلاف ان دسته از زنان که به دنبال سرمشق گیری از فنلاند، هلند و کانادا هستند، رهبر و امثالهم نه تنها درد را در اینجا که درمان را نیز در مناسبات داخلی جستجو می کنند. وی بر خلاف بسیاری از سیاست بازان، به سندروم دریافت نسخه از غرب دچار نمی گردد و در طول حیات سیاسی خود، طرح های بسیاری را در جهت استیفای حقوق زنان و خانواده به مجلس می برد و بر خلاف غوغا سالارانی که کارهای نکرده را از سر بزرک شیپور می زنند، رهبر و امثال وی، در کمال متانت و ارامی مسائل حوزه زنان و خانواده را به پیش می برند،

فاطمه رهبر بر خلاف ان دسته از سطحی نگران در حوزه اجرا که تمام مسائل زنان را به برگزاری چند کارگاه و مهمانی های زنانه و برنامه های نمایشی تقلیل می دادند و دائما با بهانه و بی بهانه طی الارض می نمودند و به بهانه الگو گیری و دریافت نسخه در کنفرانس ها و کشورهای خارجی یله می شدند و حتی به راحتی اطلاعات ملی را برای خوش خدمتی در اختیار مراجع غربی قرار می دادند، متصل به جریان فکری بود که راه حل را در کشور می دید و می دانست که از کشورهای غربی که، زن را به نازل ترین درجه ممکن رساندند، به طوری که از وی چیزی جز “ابژه بزک شده” دیده نمی شود، نسخه ای در نمی اید. و جالب است که توفیق عملیاتی فاطمه رهبر و امثال وی را به راحتی می توان با شکست و خواری مفتضحانه دیگرانی مقایسه کرد، که در حوزه زنان فاقد فکر و برنامه بودند، و مانند مغزهای زنک زده برای زن ایرانی دنبال وارد کردن الگو از دیار منحط غرب بودند. سرنوشت منحط، زنان ایران گریز و غرب نشینی چون فاطمه حقیقت جو، مسیح علی نژاد و امثالهم حقانیت ایده فاطمه رهبر و جریان فکری او را اشکار می سازد و زنک خطری است برای کسانی که امروز اگر چه وی را بسیار قابل احترام می دانند و از وی و افکار وی به راحتی نمی توانند عبور کنند و در رثای او قلم می زنند، اما بسیار موذیانه، از کنار نقدهای سازنده وی به جریان و مشی لیبرال منشانه عبور می کنند، مشی لیبرال منشانه ای که جز تنزل منزلتی برای زنان ایران زمین، دستاوردی در پی نداشته و نخواهد داشت.

سهیلا محمدی

دکتری جامعه شناسی

 

شبکه ایران زنان از دیدگاه ها و نظرهای ارسالی در باب مسائل زنان و مبانی نظری و روش های عملی با رویکردهای مختلف جهت تبیین بهتر و روشنتر شدن مبحث استقبال می کند.

راه ارتباطی با شبکه ایران زنان پست الکترونیک info@iranzanan.com می باشد