فاطمه رهبر و صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی

22 اسفند 1398
شبکه ایران زنان؛  

انقلاب اسلامی نگرش و تعریف و تصویری از هویت زن و خانواده ارائه کرده است که حفظ و تثبیت آن باید در دستور کار فعالان در حوزه زنان و خانواده باشد.

این نگرش با دو آسیب و آفت روبرو بوده است. یکی نگاه متحجرانه که به اسم اسلام حضور دارد ولی با نگرش انقلاب اسلامی به زن در تعارض است و دیگری نگرش غرب گرا و غرب محور که بر اساس نگرش زن محور هم هویت زن را خدشه دار کرده است و هم عامل آسیب به خانواده بوده است.

گفتمان اتقلاب اسلامی راه خود را باز کرده و به پیش می رود و در این راه با دو آسیب پیش رو هم با تلاش و استقامت مداوم در تقابل بوده است.

فاطمه رهبر در صحنه های حضور سیاسی اجتماعی خودش با تعهد به گفتمان انقلاب اسلامی به زن و خانواده در تقابل با گفتمان غرب محور غرب گرا که در صحنه عمل هم حضور و بروز داشت فعال بود. روحش شاد

 

پیام تسلیت افراد و تشکل ها و مقام های حقیقی و حقوقی در فقدان فاطمه رهبر:

از “فاطمه رهبر” جز خیر و خیرخواهی ندیدیم

تسلیتی از فاطمه قاسمپور منتخب مجلس یازدهم برای فاطمه رهبر

جامعه فاطمیون درگذشت فاطمه رهبر را تسلیت می گوید

برای فاطمه رهبر؛ به پاس صیانت از تفکری انقلابی

سیاست ورزی زنان بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی؛ به یاد زنده یاد فاطمه رهبر

فاطمه رهبر و خدمت به خلق

تصاویر از خدمات فاطمه رهبر می گویند

فاطمه رهبر در مقام نماینده مجلس شورای اسلامی برای زنان و خانواده چه کرد؟

در چهلمین روز درگذشت فاطمه رهبر/ ص. حجازی