تدوین اطلس وضعیت زنان برای برنامه ریزی دقیق آینده

3 شهریور 1395
شبکه ایران زنان؛  
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورگفت: شناسایی وضعیت و مشکلات حوزه زنان و مبادرت به ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به مشکلات آنان از سازوکارهای اصلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست با بانوان فرهیخته استان با اشاره به تدوین اطلس وضعیت زنان برای انجام برنامه ریزی های دقیق آینده اظهار کرد: توانستیم ۲۰ تفاهم نامه اجرایی، ۴۵ موافقت نامه و ۸۰ پروژه را طی سه سال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در حوزه زنان انجام دهیم.

شهیندخت مولاوردی افزود: شناسایی وضعیت و مشکلات حوزه زنان و مبادرت به ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به مشکلات آنان از سازوکارهای اصلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

وی شناسایی ظرفیت های موجود در جامعه در بخش دولتی و غیردولتی برای حل مشکلات حوزه زنان را از دیگر فعالیت های معاونت حوزه زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: بررسی ها نشان داده است که در برای حل مشکلات حوزه زنان، قانون، سند و مصوبه ای کم نداریم، بلکه مشکلات ناشی از اقدامات جزیره ای و ناهماهنگ است.

مولاوردی با اشاره به تدوین اطلس وضعیت زنان برای انجام برنامه ریزی های لازم، گفت: آغاز دولت یازدهم با سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه مصادف شد، توانستیم ۲۰ تفاهم نامه اجرایی، ۴۵ موافقت نامه و ۸۰ پروژه را طی سه سال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در حوزه زنان انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه مسائل حوزه زنان نباید به یک یا دو گروه تقلیل یابد، ادامه داد: باید به موضوعات مختلف در تفکیک رده های گوناگون بپردازیم، نباید موضوعات حوزه زنان فقط به مبحثزنان سرپرست خانوار اختصاص یابد، علی رغم اهمیت این قشر، باید زنان در بخش های مختلف مورد توجه قرار گیرند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به الگوهای نوظهور سرپرستی خانوار در جامعه امروزی، گفت: وقتی سن ازدواج بالا می رود شاهد زنان خودسرپرست خواهیم بود که برنامه ریزی برای آنان با برنامه های ویژه زنان سرپرست خانوار که اغلب از سطح تحصیلی بالایی نیز برخوردار نیستند متفاوت است.

دکتر مولاوردی کم بودن توانمندی سیاسی و اقتصادی را دو چالش اصلی حوزه زنان و خانواده عنوان کرد و گفت: حضور زنان در بخش های آموزشی و بهداشتی پیشرفت های خوبی داشته است و توانسته ایم در این بخش ها بعنوان الگو در سطح منطقه مطرح شویم اما حضور زنان در بخش سیاسی و اقتصادی کمرنگ تر است که بدلیل دسترسی ناعادلانه به منابع و امکانات بعنوان یک چالش جدی مطرح می باشد.

وی با بیان اینکه زنان بدنبال برابری با مردان نیستند بلکه مطالبه حوزه زنان وضعیت عادلانه در دسترسی به منابع و امکانات است، گفت: تقویت نهاد خانواده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زن در تمامی عرصه ها اساس سیاست های کلی ما در برنامه ششم توسعه می باشد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه در برنامه چهارم و پنجم توسعه در خصوص زنان شاهد کلی گویی و آرمان گرایی بودیم که موجب شد کمتر از ۳۰ درصد برنامه ها محقق شود، گفت: تلاش کردیم در برنامه ششم توسعه گام نخست و هدف نهایی را مشخص کرده تا بتوانیم نتیجه گیری درستی داشته باشیم.

مولاوردی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در حوزه زنان را پروژه محور و مسئله محور برنامه ریزی کرده ایم، گفت: موضوع آسیب های اجتماعی مشکل تمامی استان هاست که طی مدت یکسال و نیم اخیر سه جلسه با حضور کارگزاران نظام در محضر مقام معظم رهبری برگزار شده است.

وی با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور برای رسیدگی به موضوع آسیب های اجتماعی، ادامه داد: ۱۹ کارگروه بصورت منظم جلسات مختلفی را در این حوزه برگزار می کنند که معاونت امور زنان و خانواده در ۱۳ کارگروه فعال است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: توانمندی اقتصادی زنان، توسعه کارآفرینی، استفاده از ظرفیت های نوظهور مثل شرکت های دانش های بنیان فرصت هایی است که می توانیم از حضور اثرگذار زنان در آن برخوردار باشیم.

مولاوردی با بیان اینکه متاسفانه جایگاه اصلی زنان در اقتصاد مقاومتی مغفول مانده است، یادآور شد: نقش و جایگاه زنان در مقوله اقتصاد مقاومتی فقط در بخش فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف خلاصه نمی شود؛ لذا نقش زنان بعنوان عامل تولید و نیروی کار باید مورد توجه قرار گیرد