معاونت امور زنان رئیس جمهور بدون مدیر مسئول پاسخگو

8 اردیبهشت 1399
شبکه ایران زنان؛  

توران ولی مراد

تاریخ انتشار:۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ایام سفر به نیویورک و حضورهای بین المللی برای امور زنان و خانواده است. نیروهای مختلف اعم از دولت و مجلس و تشکل های مدنی راهی کشورهای دیگر می شوند تا راهبردهایی را در حوزه زنان و خانواده به پیش برند. این راهبردها چیست و با چه برنامه هایی و در کدام ساختار عملیاتی می شوند؟

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده راهی نیویورک می شود در حالی که پایگاه اطلاع رسانی این معاونت در زیرمجموعه ارکان سازمانی این نهاد بر خلاف بقیه بخش ها که مقام مسول را معرفی کرده است رسما برای دفتر امور بین الملل مدیری را معرفی نکرده است. عملا این کار به آن معنی است که در حوزه بین الملل جز خود خانم معاون کسی مسولیتی ندارد و پاسخگو نیست، و البته خود خانم معاون هم که پاسخگو نیست و به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل و عدم نشر مستندات فعالیت ها شفاف نیست جز آن چه علنی است و رسانه ها اطلاع رسانی می کنند.
سوال های بی پاسخ، عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی از عملکردها و موضگیری های در دیدارهای خارج از کشور یا دیدار با افرادی که از خارج به حوزه زنان وارد می شوند، عدم اطلاع رسانی و پاسخگویی در مورد راهبرد، برنامه و عملکرد معاونت امور زنان در حوزه بین الملل همه از ابهامات عملکرد معاونت در حوزه امور بین الملل است. این ها که اضافه می شود به عدم معرفی مدیر مسول پاسخگویی که برای این کار حکم گرفته باشد و مدیر پاسخگویی که مسولیت کارها را بپذیرد و عملکردها را در امر بین الملل شفاف سازی کند مواردی است که در همه عمر این دولت بی پاسخ بوده است.
نه هدف و چشم انداز و ماموریت و نه استراتژی و راهبرد مشخص است، نه دسترسی به مستندات، نه گزارش هایی را که در خارج از کشور و به خارج از کشور می دهند، نه آن چه در نشست های رسمی و غیررسمی می گذرد، شفاف است و در دسترس و اختیار صاحب نظران و فعالین مدنی که لازم است نقش نظارتی خود را ایفا کنند روال کار معاونت امور زنان ریاست جمهوری بوده است. گاه در پایگاه های اطلاع رسانی فمنیست ها و اوپوزوسیون های نظام اسلامی از این نشست ها و آن چه آن جا گفته شده توسط خود آن ها اطلاع رسانی می شود ولی توسط پایگاه رسمی دولتی آن چه لازم است در اختیار قرار نمی گیرند. اطلاعاتی که از داخل به خارج می دهد به چه نهادهایی و با چه مقاصدی و برای دستیابی به کدام اهداف از چه راهبردها و روش هایی است همه اطلاعاتی است که از دسترس صاحب نظران و ملت خارج است.
دولتی که شعار و ادعایش گردش آزاد اطلاعات است در حوزه امور زنان و خانواده کاملا بسته عمل کرده و می کند و در حوزه بین الملل فاقد اطلاع رسانی لازم است. نه از اسنادش اطلاعی در دست است و نه از آن چه انجام می دهد. یک سری اخباری که خبرگزاری های دولتی اطلاع می دهند اخبار در سطح پوسته است نه اخباری که به کار صاحب نظران و دست اندرکاران حوزه زنان و خانواده بیاید.
انقلاب اسلامی راهی پویا با نگرشی متناسب با شرایط روز پیش پای مسلمانان و دنیا گذاشته است بدیهی است در حوزه زن و خانواده این مسیر راهی پاسخگو و کارآمد و نیاز جامعه بشری است. از این رو حضور پررنگ، تاثیرگذار، منسجم و هدفمند ایران در حوزه بین الملل مرتبط با موضوع زنان و خانواده وظیفه ای راهگشا و اصولی است. بدیهی است که این حضور از طریق اجرای طرح ها بر اساس برنامه ریزی مبتنی بر استراتژی و منطبق با همین مسیر و همین نقطه مطلوب به عنوان اهداف فعالیت هاست که آن را عملیاتی می کند. شرایط  منطقه و کشورهای اسلامی ایجاب می کند که این راهبردها و برنامه ها حساب شده و همه جانبه در ارتباط با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، و کشورهای غربی از یک طرف و اجتماعات و تشکل های اسلامی در کشورهای غیر اسلامی از طرف دیگر جهت تقویت جریان اسلامی انجام گیرد.
وظیفه معاونت امور زنان ریاست جمهوری فعال بودن و حرکت در همین مسیر است که اطلاع رسانی از راهبردها و برنامه ها و طرح ها و فعالیت ها از الزامات کارش است. تعیین ماموریت، نقشه راه، و ساختن ساختار و سازماندهی و اجرایی کردن طرح ها و برنامه هایی که با آمدن و رفتن ها تغییر نمی کند و تداوم می یابد مسیری اصولی برای دستیابی به همین هدف است که اگر در همین مسیر باشند اطلاع رسانی هم در پس آن می آید. پنهان کاری از فعالیت ها و عملکردها خود مبین دلایلی می شود که اولین ضرورتش عدم اطلاع رسانی به ملت است.

بخش بین الملل امور زنان جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف اهمیت زیادی دارد که مدیریتی مقتدر، کارآمد و توانمند داشته باشد. بعضی از دلایل به قرار زیر است:
–  تقابل با حضور پررنگ نیروهای افراطی در منطقه که به نام اسلام حرکت های ضد انسانی و ضد اسلامی انجام می دهند.

–  تقابل با حرکت های برنامه ریزی شده و حمله های حساب شده به خصوص در بعد رسانه ای دنیای غرب به اسلام و موضوع زنان و به ایران به عنوان پایگاه حرکت احیای اسلام.

–  پاسخ به نیاز جهان اسلام برای احیای جایگاه زن مبتنی بر توحید و منطبق با خوانش انقلاب اسلامی از زن که نه مبتنی بر تحجر است و نه مبتنی بر نگاهی فمنیستی زن گرای انسان محور غربی
–  پاسخ به نیاز جهان به تقویت بنیان خانواده و خانواده محوری جهت تربیت نسل و انسان های سالم
–  نشر و پخش تحقیقات و مطالعات مربوط به زنان منطبق با خوانش انقلاب اسلامی که دنیا نیازمند آن است، با توجه به موضوعات بسیاری که به اسم اسلام نسبت به زنان در جهان اسلام به باور و فرهنگ تبدیل شده.

–  سازماندهی و سامان دهی مراکز رسمی در قالبی فعال و تاثیرگذار و نه شکلی و صوری.

–  سازمان دهی و سامان دهی تشکل های مدنی در حوزه زنان و خانواده در جهان به شکل شبکه ای جهت توانمندی زن مسلمان و پاسخگویی به نیازهای جوامع در این ارتباط به مرکزیت ایران.
ماموریت مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مدیریت برای دستیابی به همین نیازهاست. ارائه برنامه و خط مشی و ارائه تصویر روشن از این که معاونت در ارتباطات بین الملل چه طرح ها و برنامه هایی دارد برای چه ماموریت هایی دارد از مسولیت های مدیرکل امور بین الملل این معاونت است که جایش خالی است.عدم معرفی مدیر بین الملل در عمل به معنی این است که رسانه ها هم از کسی سوال نکنند و این موضوع در سکوت رسانه ای و در مدیریتی بسته بدون اطلاع رسانی بماند تا خانم معاون بنا بر نظرات و سلایق و علائق و تصمیمات شخص کارهایش را عملیاتی کند.
عدم وجود یک مدیر مسول پاسخگو در پست امور بین الملل به معنی این است که خود معاونت امور زنان این امر را بر عهده دارد و طبیعتا اهمیت پست و مشغله معاونت هم فرصت و اجازه پرسشگری و پرس و جوی جزئیات از ایشان را فراهم نمی کند. به علاوه مشغله پست معاونت فرصت برنامه ریزی در یک حوزه خاص زیرمجموعه را نمی دهد. نتیجه عدم معرفی مدیری برای بین الملل اجرایی کردن علایق و نظرات و تصمیمات شخصی معاون می باشد، البته در کنار مواضع رسمی نظام که توسط وزارت امور خارجه پی گرفته می شود.
در شکل حال حاضر می توان راهبرد و برنامه و خصوصا جهت گیری های مورد نظر شخص معاون بدون حضور پستی در میان عملیاتی می شوند. به اضافه این که می توان به جامعه اطلاع رسانی لازم را نکرد چون اصلا مقامی پاسخگوی این امر نیست و نظارتی هم که در کار نیست. کارمندان واحد حوزه امور بین الملل کارها را می کنند و خود معاونت هم در مقام ریاست خواسته ها و تصمیماتی را که جای سازمانی ندارند شخصا می گیرد عملیاتی می کند پس از این شکل موجود و عدم معرفی یک مدیر مشخص استقبال هم می شود.
جامعه غرب سرمایه سالار برای دستیابی به اهداف خودش با گرایش “زن محوری” مبتنی بر نگرش اومانیستی با تعیین موضوعات و حتی روش های خاص خود مسیر و جهت حرکت و اهداف خود را برای جهان تعیین می کند. عدم حضور پررنگ و تاثیرگذار در این ارتباط ضعف مدیریت و ضعف توانایی تدوین تئوریک موضوع و فعالیت برای عملیاتی کردن همین ماموریت در حوزه زنان را نشان می دهد که بزرگترین مشکل  خطر و آسیب در این حوزه به حساب می آید. ضعف معاونت امور زنان ریاست جمهوری و نقصان مدیریت در این ارتباط است که جهان را از توانمندی و کارآمدی نگرش انقلاب اسلامی به زن و خانواده بی بهره و آن را در عمل به صحنه بین الملل وارد نکرده است.
کارنامه عملی معاون امور زنان خانواده این دولت به اضافه سابقه فکری، نظری و عملی آن نشان می دهد که در تعیین و تبیین نگرش انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده ضعف های جدی داشته است و به دلیل همین ضعف است که نیروهای خارج از چارچوب نگرش اسلامی خود را بر آن تحمیل می کنند و بر همان مدار جریان سازی می کنند. ضعف در برخورد و پاسخگویی نظری از مواضع نظام مرتبط با زن و خانواده مبتنی بر نگرش انقلاب اسلامی توسط این معاونت نقطه ضعف روشنی است که ضرورت نظارت بر عملکرد این معاونت را تقویت می کند و همین ضرورت است که اطلاع رسانی کامل و شفاف و بی پرده را مطالبه می کند.

آن چه با ضعف در نظر و عمل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دیده شده کمرنگ بودن فعالیت ها حول این محور است که اسلام مهمترین محور برای رفع مشکلات، رفع تبعیض ها و احیای حقوق انسانی زن در نظرگاه جامعه اسلامی است. به عنوان مثال نوع برخورد خانم معاون با قائم مقام مجلس آلمان یا تفاهم نامه امضا شده بین معاونت و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و عملیاتی کردن آن زنگ خطری در ارتباط با حرکت معاونت با مقامات و مراکز بین المللی است. گرفتن مدل مدیریتی جهت توانمندسازی زن سرپرست خانوار از فنلاند نشان از همین ضعف معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دارد.

لازم است به وسیله نظارت های لازم هم توسط نهادهای رسمی و هم رسانه ها و هم تشکل های مدنی به معاونت امور زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران این توجه داده شود که غرب سرمایه سالار و نظامات غربی به هر اسم و از هر کجا که باشند اهداف خود را در ارتباط با زنان و خانواده در ایران و کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه دنبال می کنند که تقابل با نظام و نگرش اسلامی نقطه هدف استراتژیک آن است. به همین دلیل لازم است که ایران به عنوان پایگاه اصلی انقلاب اسلامی به گونه ای عمل و حرکت کند و حضور فعال تاثیرگذار داشته باشد که ابتکار عمل را در دست داشته باشد و پیشرو باشد نه این که به دلیل ضعف اشخاص و جریان های سیاسی در مقابل جهت دهی های غربگرایانه وادادگی نشان داده شود. این امر امری ملی و فراجناحی است پس عملکرد و نظارت ملی را می طلبد.
* مدیر شبکه ایران زنان
منبع: تابناک