تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان

14 اردیبهشت 1399
شبکه ایران زنان؛  
۲۸ فروردین ۱۳۹۶،
جلسه هفتصد و نود و دومین شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده با موضوع ادامه بحث و بررسی پیرامون راهکارهای تطبیق اقتضائات اشتغال زنان با مسئولیت های خانوادگی تشکیل شد.

در این جلسه زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در آخرین دیدارشان در سال ۹۵ با مداحان پیرامون بحث عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی اشاره کرد و مقرر شد تعیین شاخص های عدالت جنسیتی در جلسات آینده شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مهرنیوز