ترویج فساد و فروپاشی خانواده با پیروی از غرب

28 اردیبهشت 1399
شبکه ایران زنان؛  
معاون امورزنان و خانواده دولت یازدهم پستی را منتشر کرد که همجنسگراها را هم خانواده معرفی می کند.
اعتراض ها و نقدها از این پست آغاز شد. خانم معاون پست را حذف کرد و بی آن که مسئولیت نشر آن را بپذیرد و از نشرآن عذرخواهی کند به متتقدین و معترضین حمله کرد که چرا دیده اند و چرا نقد کرده اند و چرا معترضند. با ذکر این مطلب که بین خواب و بیدار آن پست کارشده
توران ولی مراد مدیرشبکه ایران زنان لیستی از کارهای مولاوردی را آورده تا بگوید پستی که او اسمش را “خانواده ها” گذاشته کاری در راستای گفته ها و فعالیت های قبلی مولاوردی است و خواب و بیدار حرفی است که قابل اعتنا نیست.
توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان
معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم یک پست شامل تصاویر فرم های مختلف خانواده از منظر سازمان ملل در کانالش منتشر می کند. این تصویر تیتر هم خورده families “خانواده ها” که منظور فرم‌های مختلف خانواده است. فرم‌های مختلف خانواده به معنی فرم خانواده دو زن باهم یا دو مرد با هم با فرزندان است در کنار خانواده در شکل یک مرد و یک زن و فرزندان. تصاویر هم همین فرم‌ها را نشان می دهد. باز نوشته زیر تصاویر تاکید می کند که ساختار خانواده تغییر کرده است. به این صورت به سه زبان تیتر و تصویر و زیر نویس تاکید می کند که دو زن با هم و دو مرد با هم شکل های جدید خانواده است.

بلافاصله اعتراض‌ها به این پست سرمی گیرد. پست “خانواده‌ها” از کانال حذف می شود و خانم معاون در پستی جدید به آنها که پست را دیده اند و به آنها که اعتراض کرده اند حمله می کند به عوض عذرخواهی. معترضین بدهکار هم می شوند به علاوه که می گوید بین خواب و بیداری پست “کارشده” نه تنها عذرخواهی نمی کند که حتی مسولیت گذاشته شدن پست در کانال راه هم نمی پذیرد.

این ماوقع بهانه نوشتار ذیل است ولی نه همه آن چه مورد نظر است یک فرد یا یک پست شبانه است.

مولاوردی
نه صحبت از یک پست است و نه صحبت از یک فرد. صحبت از یک جریان و امور زنان در این جریان است. کما این که معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم که به جای همکارش در دولت قبل می آید می گوید همان کارهای معاون دولت یازدهم را پی می گیرد. صحبت از امور زنان و خانواده در این جریان است. جریانی که شهردار از این جریان یک زن را با گلوله به قتل می رساند و از این جریان صدای اعتراضی در دفاع از این زن بلند نمی شود.

این پست “خانواده‌ها” ادامه مسیری است که تا کنون خانم معاون رفته است. فقط یک مرور تیتروار از آن چه واقع شده آیا غیر از همین مسیر بوده که حالا به پست “خانوادهها” رسیده؟ آیا همه مسیر در خواب و بیدار بوده است؟ با هم نگاهی می اندازیم:

–       در سالهای ۸۵ تا ۸۸ با شادی صدر همراه و هم جهت شد در جهت تهیه منشور زنان. شادی صدر امروز فراروی همان منشور و همان نگاه و همان ضدیتها با نظام اسلامی است.

–       در سال های ۸۵ تا ۸۸ به مدیریت محبوبه عباسقلی زاده و به همراه نیروهای جنبش زنان، فمنیست، سکولار و افراد ضد نظام اسلامی مشغول تدوین منشور زنان شدند. در یکی از این نشستها که او هم حضور داشت یکی از شرکت کنندگان به صراحت از آزاد شدن سقط جنین می گوید در حالی که تصریح می کند که جوان ها را نشان رفته اند. “.. شاید خواست جوانان در نگاه اول خیلی پیش پا افتاده جلوه کند، اما مهم است. مثلا حضور دختران در استادیومها، آزادی آنها در انتخاب پوشش، مسئله سقط جنین، مسئله تملک بر جسم و حق انتخاب همسر و مسائلی از این دست، خواسته های جوانان است و باید در منشور مورد توجه قرار بگیرد.”-سایت میدان زنان-

–       خانم معاون در جایگاه مقام مسول قرار گرفت و فقط مطالبه کرد و انتقاد کرد و ایرادات را گفت و گفت و گفت. کارها و مشکلات برزمین ماند و جاده غربی شدن را هموار کرد.

–       برای انتخابات سال ۸۸ همراهی با جمعی با نام همگرایی جنبش زنان. آن چه از این حرکت به عنوان خبر منتشر شد می گوید که این جمع: ” … می خواهند ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بدون قید و شرط بپیوندد و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را بازنگری کند به ویژه اصول ۱۹، ۲۱، ۲۰، ۱۱۵ قانون اساسی را با گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط .”-قید و شرط قانون اساسی اسلام است.-

–       در نشست قرآئت بیانیه همگرایی جنبش زنان”سیمین بهبهانی، به عنوان اولین سخنران دو خواسته مشخص این همگرایی را یادآور می شود:”… ما خواهان برابری با مردان هستیم.” شهیندخت مولاوردی در مقام معاون رئیس جمهور در مجلس ترحیم سیمین بهبهانی شرکت می کند تا نشان از همبستگی و تداوم پیوند با این جمع باشد.

–       سال ۹۲ با نیروهای جنبش زنان و سکولار بیانیه مشترک امضا می کند که به اسم زنان است ولی خواسته ها سیاسی نه امور زنانی. و امضای بیانیه های مشترک دیگر با نیروهای سکولار که ضدنظام اسلامی هستند.

–       در همان ماه آغازین قرار گرفته در پست معاونت اجازه داد تا در دولت یازدهم الزام داشتن مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه ها حذف شود. به عوض تقویت بازوهای اجرایی خود باعث تضعیف و حتی محو آن ها شد.

–       سوء استفاده رسمی از نام زنان و سهم زنان که باید در بعد ملی در جهت رفع مشکلات زنان صرف می شد جهت پروار شدن تشکل های مدنی همراستا با همین جریان خرج ش. نتیجه این پرواربندان آرایش اجتماعی و بهره برداری سیاسی به نام زنان و از سهم زنان به وقت انتخابات باشد. تشکل هایی که فقط یک اسم بودند در همه استان ها شعبه دایر کردند و وسیله ای جهت بهره برداری سیاسی همین جریان شدند.

–       خانم معاون با صندوق جمعیت تفاهم نامه امضا می کند که “کمک های فنی” را از آن ها بگیرد. کمک فنی صندوق جمعیت که ماموریتش تحدید نسل است چه می تواند باشد؟ در این تفاهم نامه آورده شد گرفتن مشاور برای معاونت با تایید آن ها باشد.

–       در تفاهم نامه با صندوق جمعیت امضا می کند که برای دستیابی به خانواده سالم یک تیم تحقیقاتی به فنلاند بروند. کشوری که اصل بر نیروی اقتصادی بودن زن است تا مادری کردن الگوی کدام خانواده سالم است؟

–       در تفاهم نامه با صندوق جمعیت امضا می کند که آمار و اطلاعات زنان سرپرست خانوار را از سراسر کشور برای آن ها آماده کند و در اختیارشان بگذارد.

–       خانم معاون گفته هایی داشته که خوراک رسانه های ضدنظام بوده است.

–       گفت که همه مردان یک روستا اعدام شدند و فرزندان آن ها قاچاقچیان بالقوه هستند و همین گفته ها خوراک رسانه های دشمن شد.

–       حرف عقیم کردن زنان کارتن خواب را زد

–       از نشستی حمایت کرد که روسپیگری را تثبیت کرد به عنوان کارگری جنسی

–       در نشستی با نایب رئیس مجلس آلمان اجازه داد به موضوعات با نص صریح قرآن اشکال وارد شود و او تنها جوابش این بود که مجلس اصلاح طلبان رای می آورند و این اشکالات رفع می شود. در صورتی که او در مقام یک پست دیپلماتیک اصلا اجازه نداشت اجازه دهد باب بحث معارف اسلامی باز شود چرا که او در چنین مقامی نبود. ما زنان در خانه خودمان به وسیله خانم معاون تحقیر شدیم.

–       امکانات ملی سهم زنان را در اختیار افراد فمنیست سکولار و بعضا ضد نظام اسلامی قرار داد تا امورات او را به پیش ببرند.

–       حتی یک لایحه در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها به مجلس نبرد.

–       حتی یک طرح ملی برای رفع مشکلات زنان و خانواده ها به کار نیانداخت.

–       تمرکز هر ساله بر آمار و جدول شکاف جنسیتی سازمان ملل بدون توجه به این که شاخص های سازمان ملل در حوزه زنان که زن را عنصر اقتصادی و نیروی کار می بیند و به همین دلیل زن محور است با شاخص های جامعه اسلامی که خانواده محور است تفاوت مبنایی دارند.

–       در نیویورک در نشستی که با فمنیست های سکولار و ضدنظام اسلامی داشت در پاسخ به خواسته های آن ها که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن را جویا شدند رهنمود داد که اهداف توسعه هزاره را پی بگیرید که همان اهداف و موضوعات کنوانسیون رفع تبعیض است. –گزارش منتشر شده منصوره شجاعی از این نشست-

–       در حوزه زنان در جهت رفع تبعیض مبنای نظام عدالت است. عدالت از اصول اسلامی است. در اسناد بالادستی مصوب کنند “عدالت جنسیتی” ولی اهداف خودشان را بر اساس برابری دنبال کنند. –همه گفته ها و نوشته های این فرد همین را نشان می دهد.-

–       با زنان از برابری جنسیتی بگویند و مدام حقوق آن ها را بگویند در حالی که یک بعد برابری به معنی این است که نیمی از مخارج خانه بر عهده زنان باشد و این را از زنان کتمان کنند.

–       در لایحه تامین امنیت زنان درباره خشونت جنسی نوشتند که “هرگونه رابطه جنسی غیرقانونی بدون رضایت زن” خشونت جنسی است. یعنی اگر زن راضی باشد رابطه غیرقانونی خشونت علیه زن نیست. در حالی که در این شکل هم قانون مورد تجاوز قرار می گیرد هم شریعت و وقتی رابطه غیرقانونی است شخصیت زن مورد خشونت است حتی اگر خود زن متوجه نباشد.

–       معاون امور زنان بعد از او از همین جریان کار او را ادامه می دهد. سفیر سوئد را بیاورند تا برای مدیران کل امور زنان استان ها کار آموزشی کند. بدیهی است سوئد باید الگوی مسیر باشد.

–       سفیر سوئد را ببرند در بازدید از خانه امن آمار ملی خشونت علیه زنان را بخواهد. پست سفیر سیاسی است و ماموریتش این است که حافظ منافع کشور خود باشد. آمار ملی خشونت علیه زنان را برای چه باید بخواهد؟

–       در برنامه ششم نوشته شود “عدالت جنسیتی” ولی شاخص ها را در معاونت بر اساس برابری جنسیتی در راستای اهداف توسعه هزاره تدوین کنند و آمار و اطلاعات کشور را بر همان مبنا گردآوری کنند تا گزارش دهند.

مشتی از خروارکفایت می کند تا نوشتار از حوصله خارج نشود. نزدیک به سه دهه در این جریان نظرات و گفته ها و فعالیت ها همه در همین راستا بوده است. همه در عین بیداری انجام شده پس خواب و بیداری در پست “خانواده ها” جایی ندارد. همه نشان از یک چشم انداز و نقطه هدف و ماموریت است که از بعد تلاش ها برای مصوب کردن و قانونی کردن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن به توجیهاتی که پذیرفتنی نیست مزین شده اند. این فعالیت ها گاه پنهان است و گاه هویدا ولی همه در بیداری کامل که ناظران و صاحب نظران را خواب خواسته است و از بیداری آن ها و اعتراض آن ها برآشفته و به آن حمله کرده است.

و حالا یک پست ” خانواده ها” هم بر آن اضافه شده.


نورنیوز

مشرق

دانا

خبرگزاری دانشجو

فارس

ایسکانیوز